EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
➻❥ℳưa1 lần22/04/2019100.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ๖ßox ☘ 33 21/04/2019 100,000,000
2 ➫•ÑÉT☞ᴬ☜ℭƯƠNG 10 21/04/2019 90,000,000
3 ♔⋆ηɠɦèσмà¢ɦấт⋆ 9 21/04/2019 80,000,000
4 ➻❥ℳưa 4 21/04/2019 70,000,000
5 ✰кɦá ηɠầʉ® 4 21/04/2019 60,000,000
6 s1_kevinpro874s1_ 1 21/04/2019 50,000,000
7 ﹏✍༂Ťiểu☠☪a❣༂✎﹏ 1 21/04/2019 40,000,000
8 karthus✔ 1 21/04/2019 30,000,000